اتاق‌های خانه


سرا

 

بالاخانه

 

 

کافه بام

 

 

 

چله‌خانه

 

 

پستو

 

 

اتاق نقاشی

 

 

آشپزخانه